Breaking News

Bollywood Legend Actors

Bollywood Legend Actors

 

 Utpal Dutt

 

_______________________________________________

Rajendra Nath

_______________________________________________

Om Prakash

_______________________________________________

Nilu Phule

_______________________________________________

 Muddu Babu Shetty

_______________________________________________

Kanhaiyalal

_______________________________________________

 Kamal Kapoor

_______________________________________________

 Johnny Walker

_______________________________________________

 Inder Sen Johar

_______________________________________________

Iftekhar Khan (Sayedna Iftekhar Ahmed Sharif)

_______________________________________________

Harindranath Chattopadhyay

______________________________________________

Guru Dutt

_______________________________________________

 

David Abraham Cheulkar

  

 _______________________________________________

Dara Singh

_______________________________________________

Balraj Sahni

_______________________________________________

Ajit

_______________________________________________

Ajit

No comments